Dovecote Naunton
Dovecote Naunton

oil on canvas
60 x 90cm

Dovecote Naunton

oil on canvas
60 x 90cm