Satsuma, Two Vases
Satsuma, Two Vases

Oil on canvas
40 x 40cm

Satsuma, Two Vases

Oil on canvas
40 x 40cm